شماره تماس : 02155980928

02155980332

قوانین استفاده از لوله پلی اتیلن برای هدایت آب باران

همانطور که می دانید آب های جاری در منازل را به سمت فاضلاب هدایت می کنند اما از آن جا که آب باران نسبت به آب های دیگر تفاوت هایی دارد و به صورت آب فاضلابی شناسایی نمی شود باید توسط لوله های مخصوصی به شبکه های جاذب مخصوص هدایت کرد. آب باران، آب حیاط، و آبی که از کولر و غیره روی بام ها جاری می شود در این زمره دسته بندی می شوند. برای حمل مناسب این آب ها باید میزان فضای حامل آب باران را اندازه گیری کرد و به شبکه های آب باران و جاذب منتقل کرد که چیزی جدا از آب فاضلاب است.

StormWater

 گاهی شبکه انتقال به فاضلاب و چاه های جاذب، از اشتراکاتی برخوردارند که این موجب می شود که آب باران با بوی فاضلاب ترکیب شده و آن را نا مرغوب بسازد به همین دلیل باید بر روی لوله های پلی اتیلن آب باران سیفون نصب کنند.

برای نصب سیفون می توان برای هر کدام از لوله های عمومی یک سیفون و یا برای مجموعه یک سیفون کلی با پوشش کلیه لوله ها استفاده کرد. باید سیفون را طوری تعبیه کرد که بتوان آن را تمیز کرد.

از این رو بهتر است که سیستم های انتقال آب فاضلاب و باران کاملا از هم جدا باشند. عموما لوله های پلی اتیلن جهت انتقال آب،  آب باران به صورت عمودی و لوله های افقی را برای انتقال فاضلاب در نظر می گیرند که نباید این دو جایگزین شوند.

در سیستم های y شکل می توان به راحتی لوله آب باران را در سطح افقی و توسط یک اتصال مشترک طراحی کرد. وقتی از حالت مشترک استفاده می شود، باید لوله آب باران با فاصله 10 فوت نسبت به لوله فاضلاب قرار گیرد. تمام بخش های بام نیز باید از کف شو برخوردار باشند. کف شو ها می بایست دارای صافی بوده و سوراخ ها نیز نباید از یک و نیم برابر مساحت قطع لوله های عمودی و افقی، کمتر باشند.

 به دلایل مختلف باید آب باران را به شبکه مخصوص خود انتقال داد از آن جا که آب باران در فصول بارانی حجم مواد منتقل شده در شبکه فاضلاب را افزایش می دهد شبکه را با خطراتی روبرو می کند و در ثانی مهم تر از همه اینکه این آب سالم و تمیز است و بهتر است به شبکه های جاذب نظیر رودخانه ها هدایت شوند تا مورد استفاده ی کشاورزی قرار گیرند.