شماره تماس : 02155980928

02155980332

لوله پلی اتیلن و لوله کاروگیت

دانستنی ها و خط قرمز های لوله های پلی اتیلن

مواد تشکیل دهنده ی پلی اتیلن شامل پلیمریزاسیون اتیلن و اولفین همراه دوده آنتی اکسیدان می شود. این مواد در اوزان مختلفی به طور صنعتی دسته بندی می شوند. وزن های بیشتر موجب مقاومت بیشتر می شوند.  در پروسه ی تولید دستگاه های اکسترودر مورد استفاده قرار می گیرند که به طور خود کار یک …

لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر

اگر دقت کرده باشید، لوله های پلی اتیلن  در شکل ظاهری شان، و ابعادی که ساخته می شوند کاملا متفاوت هستند. این تفاوت ها به خاطر این است که می توان از لوله های پلی اتیلن در پروژه های مختلف با شرایط متفاوتی بکار گرفته می شوند. به طور کلی می توان گفت که این …

معرفی شیر پروانه ای میراب

در میان شیر آلات صنعتی، شیرهای پروانه ای میراب، به عنوان شیرآلاتی برای سیالاتی که با ماهیت آب، شناخته می شوند مورد استفاده قرار می گیرند. این گونه شیر آلات، با عملکرد بسیار سریع و با زاویه 90 درجه، به قطع و وصل سریع جریان بسیار کمک می کنند و مانع به هدر رفتن مایعات …