شماره تماس : 02155980928

02155980332

لوله پلی اتیلن و لوله کاروگیت

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر

لیست قیمت لوله پلی اتین تک جداره 250 میلیمتر جهت کلیه پروژه های صنعتی سد سازی و کشاورزی و آبرسانی و فاضلابی در فشار کاری 6 الی 16 اتمسفر بر اساس استاندارد DIN8074 با مواد PE80-PE100 به صورت شاخه های 6 الی 12 متری تولید و عرضه میگردد. لیست قیمت لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر …

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر

لیست قیمت لوله پلی اتین تک جداره 315 میلیمتر جهت کلیه پروژه های صنعتی سد سازی و کشاورزی و آبرسانی و فاضلابی در فشار کاری 4 الی 16 اتمسفر بر اساس استاندارد DIN8074 با مواد PE80-PE100 به صورت شاخه های 6 الی 12 متری تولید و عرضه میگردد. لیست قیمت لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر …

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر

لیست قیمت لوله پلی اتین تک جداره 355 میلیمتر جهت کلیه پروژه های صنعتی سد سازی و کشاورزی و آبرسانی و فاضلابی در فشار کاری 4 الی 16 اتمسفر بر اساس استاندارد DIN8074 با مواد PE80-PE100 به صورت شاخه های 6 الی 12 متری تولید و عرضه میگردد. لیست قیمت لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر …

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر

لیست قیمت لوله پلی اتین تک جداره 400 میلیمتر جهت کلیه پروژه های صنعتی سد سازی و کشاورزی و آبرسانی و فاضلابی در فشار کاری 4 الی 16 اتمسفر بر اساس استاندارد DIN8074 با مواد PE80-PE100 به صورت شاخه های 6 الی 12 متری تولید و عرضه میگردد. لیست قیمت لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر …

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر

لیست قیمت لوله پلی اتیلن تک جداره 450 میلیمتر جهت کلیه پروژه های صنعتی و آبرسانی و فاضلابی و کشاورزی در فشار کاری 4 الی 16 اتمسفر بر اساس استاندارد DIN8074 با مواد PE100-PE80 به صورت شاخه 6 الی 12 تولید و عرضه  میگردد. لیست قیمت لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر PE80 لوله پلی اتیلن …

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر

لیست قیمت لوله پلی اتیلن تک جداره 500 میلیمتر جهت کلیه پروژه های صنعتی و آبرسانی و فاضلابی و کشاورزی در فشار کاری 4 الی 16 اتمسفر بر اساس استاندارد DIN8074 با مواد PE100-PE80 به صورت شاخه 6 الی 12 تولید و عرضه  میگردد. لیست قیمت لوله پلی اتیلن 500 میلیمتر PE80 لوله پلی اتیلن …

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر

لیست قیمت لوله پلی اتیلن تک جداره 630 میلیمتر جهت کلیه پروژه های صنعتی و آبرسانی و فاضلابی و کشاورزی در فشار کاری 4 الی 16 اتمسفر بر اساس استاندارد DIN8074 با مواد PE100-PE80 به صورت شاخه 6 الی 12 تولید و عرضه  میگردد. لیست قیمت لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر PE80 لوله پلی اتیلن …

قیمت لوله پلی اتیلن 2 اینچ

درچند سال گذشته در صنعت آب و فافضلاب صنعتی و کشاورزی با پیشرفتهای که در صنعت تولید انواع لوله های پلی اتیلن نموده است این نوع لوله های پلیمری خود را به عنوان جایگزین مناسبی در انواع پروژه های که از لوله های بتنی و فولادی جهت آبرسانی مورد استفاده قرار می گرفت باعث شد …

قیمت لوله پلی اتیلن 3 اینچ

درچند سال گذشته در صنعت آب و فافضلاب صنعتی و کشاورزی با پیشرفتهای که در صنعت تولید انواع لوله های پلی اتیلن نموده است این نوع لوله های پلیمری خود را به عنوان جایگزین مناسبی در انواع پروژه های که از لوله های بتنی و فولادی جهت آبرسانی مورد استفاده قرار می گرفت باعث شد …

قیمت لوله پلی اتیلن 4 اینچ

درچند سال گذشته در صنعت آب و فافضلاب صنعتی و کشاورزی با پیشرفتهای که در صنعت تولید انواع لوله های پلی اتیلن نموده است این نوع لوله های پلیمری خود را به عنوان جایگزین مناسبی در انواع پروژه های که از لوله های بتنی و فولادی جهت آبرسانی مورد استفاده قرار می گرفت باعث شد …