شماره تماس : 02155980928

02155980332

لوله پلی اتیلن و لوله کاروگیت

راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن تک جداره

جوشکاری لوله و اتصالات پلی اتیلن تک جداره به دو صورت الکتروفیوژن و لب به لب انجام میگردد نحوه جوشکاری این نوع لوله و اتصالات پلی اتیلن یکی از مهترین نکاتی است که در جوشکاری این نوع لوله و اتصالات پلی اتیلن باید دقت کرد . داشتن دستگاه جوش پلی اتیلن مرغوب و فردی که …

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر

لیست قیمت لوله پلی اتین تک جداره 40 میلیمتر جهت کلیه پروژه های صنعتی و کشاورزی و آبرسانی و فاضلابی و کاورینگ کابل فیبر نوری در فشارکاری 4 الی 16 اتمسفر بر اساس استاندارد DIN8074 با مواد PE80-PE100 به صورت شاخه یا کلاف 100 متری تولید و عرضه میگردد. لیست قیمت لوله پلی اتیلن 40 …

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر

لیست قیمت لوله پلی اتین تک جداره 50 میلیمتر جهت کلیه پروژه های صنعتی و کشاورزی و آبرسانی و فاضلابی و کاورینگ کابل فیبر نوری در فشارکاری 4 الی 16 اتمسفر بر اساس استاندارد DIN8074 با مواد PE80-PE100 به صورت شاخه یا کلاف 100 متری تولید و عرضه میگردد. لیست قیمت لوله پلی اتیلن 50 …

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر

لیست قیمت لوله پلی اتین تک جداره 63 میلیمتر جهت کلیه پروژه های صنعتی و کشاورزی و آبرسانی و فاضلابی و کاورینگ کابل فیبر نوری در فشارکاری 4 الی 16 اتمسفر بر اساس استاندارد DIN8074 با مواد PE80-PE100 به صورت شاخه یا کلاف 100 متری تولید و عرضه میگردد. لیست قیمت لوله پلی اتیلن 63 …

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر

لیست قیمت لوله پلی اتین تک جداره 75 میلیمتر جهت کلیه پروژه های صنعتی و کشاورزی و آبرسانی و فاضلابی و کاورینگ کابل فیبر نوری در فشارکاری 4 الی 16 اتمسفر بر اساس استاندارد DIN8074 با مواد PE80-PE100 به صورت شاخه یا کلاف 100 متری تولید و عرضه میگردد. لیست قیمت لوله پلی اتیلن 75 …

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر

لیست قیمت لوله پلی اتین تک جداره 90 میلیمتر جهت کلیه پروژه های صنعتی سد سازی و کشاورزی و آبرسانی و فاضلابی در فشار کاری 4 الی 16 اتمسفر بر اساس استاندارد DIN8074 با مواد PE80-PE100 به صورت شاخه یا کلاف 100 متری تولید و عرضه میگردد. لیست قیمت لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر PE100 …

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر

لیست قیمت لوله پلی اتین تک جداره 110 میلیمتر جهت کلیه پروژه های صنعتی و کشاورزی و آبرسانی و فاضلابی و کاورینگ کابل فیبر نوری در فشارکاری 4 الی 16 اتمسفر بر اساس استاندارد DIN8074 با مواد PE80-PE100 به صورت شاخه یا کلاف 100 متری تولید و عرضه میگردد. لیست قیمت لوله پلی اتیلن 110 …

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر

لیست قیمت لوله پلی اتین تک جداره 125 میلیمتر جهت کلیه پروژه های صنعتی سد سازی و کشاورزی و آبرسانی و فاضلابی در فشار کاری 4 الی 16 اتمسفر بر اساس استاندارد DIN8074 با مواد PE80-PE100 به صورت شاخه یا کلاف 50 متری تولید و عرضه میگردد. لیست قیمت لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر PE100 …

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر

لیست قیمت لوله پلی اتین تک جداره 160 میلیمتر جهت کلیه پروژه های صنعتی سد سازی و کشاورزی و آبرسانی و فاضلابی در فشار کاری 4 الی 16 اتمسفر بر اساس استاندارد DIN8074 با مواد PE80-PE100 به صورت شاخه های 6 الی 12 متری تولید و عرضه میگردد. لیست قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر …

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر

لیست قیمت لوله پلی اتین تک جداره 200 میلیمتر جهت کلیه پروژه های صنعتی سد سازی و کشاورزی و آبرسانی و فاضلابی در فشار کاری 4 الی 16 اتمسفر بر اساس استاندارد DIN8074 با مواد PE80-PE100 به صورت شاخه های 6 الی 12 متری تولید و عرضه میگردد. لیست قیمت لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر …