شماره تماس : 02155980928

02155980332

لوله پلی اتیلن و لوله کاروگیت

لوله پلی اتیلن 50

فروش لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر به صورت کلاف 100 متری در فشار کاری 6 الی 20 بار با موادهای PE63-PE80-PE100 جهت اونواع پروژه های صنعتی و کشاورزی و آبیاری با استاندارد DN8074 تولید و عرضه میگردد. لوله های پلی اتیلن یکی از پر مصرفترین در چند سال اخیر بوده که پیشرفتهایی در راستای بالاتر …

لوله پلی اتیلن 40

فروش لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر به صورت کلاف 100 متری در فشار کاری 6 الی 20 بار با موادهای PE63-PE80-PE100 جهت اونواع پروژه های صنعتی و کشاورزی و آبیاری با استاندارد DN8074 تولید و عرضه میگردد. لوله های پلی اتیلن یکی از پر مصرفترین در چند سال اخیر بوده که پیشرفتهایی در راستای بالاتر …

لوله پلی اتیلن 32

فروش لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر به صورت کلاف 200 متری در فشار کاری 6 الی 20 بار با موادهای PE63-PE80-PE100 جهت اونواع پروژه های صنعتی و کشاورزی و آبیاری با استاندارد DN8074 تولید و عرضه میگردد. لوله های پلی اتیلن یکی از پر مصرفترین در چند سال اخیر بوده که پیشرفتهایی در راستای بالاتر …

لوله پلی اتیلن 25

فروش لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر به صورت کلاف 200 متری در فشار کاری 6 الی 20 بار با موادهای PE63-PE80-PE100 جهت اونواع پروژه های صنعتی و کشاورزی و آبیاری با استاندارد DN8074 تولید و عرضه میگردد. لوله های پلی اتیلن یکی از پر مصرفترین در چند سال اخیر بوده که پیشرفتهایی در راستای بالاتر …

لوله پلی اتیلن 400

فروش لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر در شاخه های 6 الی 12 متری با مواد PE100- PE80 با استاندارد DIN8074 در فشار کاری 4 الی 20 بار جهت کلیه پروژه های صنعتی و آب و فاضلاب و آبرسانی و سدسازی و… تولید و عرضه میگردد. کاربرد لوله های پلی اتیلن تکجداره در انواع پروژه های …

لوله پلی اتیلن 315

فروش لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر در شاخه های 6 الی 12 متری با مواد PE100- PE80 با استاندارد DIN8074 در فشار کاری 4 الی 25 بار جهت کلیه پروژه های صنعتی و آب و فاضلاب و تصفیه خانه های صنعتی و آبرسانی تولید و عرضه میگردد. کاربرد لوله های پلی اتیلن تکجداره در انواع …

لوله پلی اتیلن 250

فروش لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر در شاخه های 6 الی 12 متری با مواد PE100- PE80 با استاندارد DIN8074 در فشار کاری 4 الی 25 بار جهت کلیه پروژه های صنعتی و آب و فاضلاب و تصفیه خانه های صنعتی و آبرسانی تولید و عرضه میگردد. کاربرد لوله های پلی اتیلن تکجداره در انواع …

لوله پلی اتیلن 200

فروش لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر در شاخه های 6 الی 12 متری با مواد PE100- PE80 با استاندارد DIN8074 در فشار کاری 4 الی 25 بار جهت کلیه پروژه های صنعتی و آب و فاضلاب و تصفیه خانه های صنعتی و آبرسانی تولید و عرضه میگردد. مزایای برتر استفاده از لوله و اتصالات پلی …

لوله پلی اتیلن 160

فروش لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر در شاخه های 6 الی 12 متری در فشار کاری 4 الی 25 بار با مواد PE100-PE80 جهت انواع پروژه های صنعتی آب و فاضلاب و آّبیاری و کشاورزی و آبرسانی با استاندارد DN8074 تولید میگردد. کاربرد لوله های پلی اتیلن تکجداره در انواع پروژه های صنعتی و آب …

لوله پلی اتیلن 125

فروش لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر به صورت کلاف 50 متری در فشار کاری 6 الی 25 اتمسفر با موادهای PE80-PE100 جهت اونواع پروژه های صنعتی و کشاورزی و آبیاری با استاندارد DN8074 تولید و عرضه میگردد. کاربرد لوله های پلی اتیلن تکجداره در انواع پروژه های صنعتی و آب و فاضلاب 1-شبکه های انتقال …