شماره تماس : 02155980928

02155980332

لوله پلی اتیلن و لوله کاروگیت

از لوله زهکش در کجا استفاده می شود

عموما در کشاورزی برای اینکه بتوان به رشد بهتر و مفید تر ریشه گیاه کمک شود، از زهکشی استفاده می کنند. زهکشی به این معنی است که خاک و املاح اضافی را از بستر خاک دور نمایند و این در کشاورزی بسیار اهمیت دارد. هرچند آب و املاح به طور طبیعی در خاک جهت گیری …