شماره تماس : 02155980928

02155980332

مزیت لوله کاروگیت به لوله بتنی

مقایسه اقتصادی لوله های دو جداره کاروگیت پلی اتیلن نسبت به لوله های بتنی می تواند راه گشای افرادی باشد که از نظر ساختار لوله های صنعتی به تناسب پروژه ها تفاوتی قائل نمی شوند در چنین شرایطی تنها فاکتوری که می تواند تعیین کننده باشد چیزی نیست جز صرفه جویی مالی و هزینه هایی که قطعا بیشتر افراد به آن توجه دارند. از این رو در این مقاله می خواهیم به 4 مزیت کاروگیت پلی اتیلن بر لوله بتنی می پردازیم:

1-لوله های بتنی در ابعاد مساوی و بزرگتر از 600 میلیمتر و بصورت مسلح ساخته می شود و قیمت آن از لوله های پلی اتیلن کاروگیت بیشتر می باشد.

2- با توجه به اینکه لوله های پلی اتیلن کاروگیت سبک بوده بنابراین حمل آن ساده بوده و برای تولید کارخانه ها با حجم وسیع بسیار مقرون بصرفه بوده و نیز در روند انتقال ان تسریع پیدا می کند.

3- مواد اولیه در ساخت لوله های پلی اتیلن کاروگیت از صنعت پتروشیمی است و در تهیه مواد مصرفی نظیر سیمان ،شن ،ماسه و میلگرد در ساخت لوله های بتنی یکی از موارد کاهش بهای ساخت در لوله های پلی اتیلن کاروگیت می باشد.

4- اگر بخواهیم درمورد هزینه های نصب این دو لوله نیز صحبت کنیم ، قیمت پایه  برای اندازه های برابر لوله های پلی اتیلن بین 25 تا 40 درصد نسبت به لوله های بتنی می باشد.

اکنون لوله پلی اتیلن کاروگیت و لوله بتنی را باهم مقایسه میکنیم:

  • حاصل زبری کمتر در شرایط هیدرولیکی خیلی بهتر بوجود می اید و اندازه قطر نسبت به لوله های بتنی بسیار کمتر است و این شرایط باعث کاستی قیمت در مرحله نصب و راه اندازی این محصول در زیر خاک میشود.
  • نرخ هر ردیف از لوله های پلی اتیلن کاروگیت حدود 51 درصد از لوله های بتنی با اندازه های یکسان میرسد این اندازه در بعضی موارد به 41 درصد نیز میرسد.

piping-pe-pipe-corrugated

  • برای کمتر شدن عرض ترانشه در نصب لوله های پلی اتیلن در قطرهای بیشتر از 350 میلی متر بهای خاکبرداری و اصلاح کنده کاری های حاصله از ان در مقابل لوله های بتنی کمتر میباشد.
  • لوله های پلی اتیلن در اندازه بیشتر از 400 میلیمتر با توجه به مقاوت لوله ها در زمینه نصب این لوله ها بهای ان بین صفر تا 25 درصد بیشتر از لوله های بتنی میباشد ولی در قطرهای بیشتر از 400 میلیمتر در وضعیت نصب لوله ها در زیر ابهای زیرزمینی این نرخ تغییر میکند و بهای مصرفی و آماده سازی لوله های بتنی در مقابل لوله های پلی اتیلن کاروگیت اندازه صفر تا 35 درصد بیشتر میباشد.